Referencen inden for inkassobureaue
 
 
code civil bleu  
 

Kolofon

 

Le Cabinet d'Ormane

Le Cabinet d'ORMANE est un cabinet de recouvrements de créances affilié au SYNDICAT NATIONAL DES CABINETS DE RECOUVREMENT DE CREANCES ET DE RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX.


http://wwww.ancr.fr
CABINET D'ORMANE
RECOUVREMENTS DE CREANCES
11, bis Avenue Victor HUGO
75784 PARIS Cedex 16
FRANCE


Tél : + (33) 1 45 00 94 18
Fax : + (33) 1 45 00 94 19
E-mail : client@dormane.fr
S.A. au Capital de 200.000 Euros
Siège social: 5, rue Yvon Villarceau
75116 PARIS
RCS PARIS B 652 027 319 - NAF 748K
TVA Intracommunautaire: FR48652027319
IBAN CCP: FR 33 30041 00001 1336992H020 97
 

www.dormane.fr

Fra publikationschefen : M. Alexandre GONZVA.
 

© Licensaftale vedr. rettigheder og brug samt copyright

Hele dette websted er underlagt fransk og international lovgivning om copyright og intellektuel ejendomsret. Alle rettigheder til gengivelse forbeholdes for tekster, grafik, fotografier, lyd og lyd-billede på dette websted.
Hel eller delvis gengivelse af dette websted, elektronisk eller på anden måde, er strengt forbudt, medmindre der foreligger en udtrykkelig tilladelse fra publikationschefen.

Vi gør opmærksom på, at webstedets indhold kan omfatte tekniske unøjagtigheder, stavefejl eller udeladelser, og at indholdet kan ændres eller opdateres uden forudgående varsel.

Webstedets levende data og specielt sagernes aktuelle stilling opdateres hver dag. Kommentarer underlægges vores vurdering.

I øvrigt påtager Cabinet d'Ormane sig ingen forpligtelser med hensyn til andre websteder, som der måtte opnås adgang til via dette websted, og der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at et hyperlink til et andet websted end dormane.fr. på ingen måde er udtryk for, at Cabinet d'Ormane påtager sig et ansvar med hensyn til indhold eller brug af det pågældende websted, idet Cabinet d'Ormane ikke har nogen kontrol over tredjeparts websteder. Enhver oprettelse af kæder til dette websted, kræver en udtrykkelig forudgående tilladelse.

 

Données personnelles

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression, pour toute information vous concernant en vous adressant au Cabinet d'Ormane, 11 bis avenue Victor Hugo 75116 Paris.

 
hjemmeside   kolofon | kontakt | credits 
 
© Copyright Cabinet D'Ormane 2002-2024 - 11,bis av Victor HUGO - F75784 PARIS FRANCE - Tél: +33 (0)1.45.00.94.18 - Fax: +33 (0)1.45.00.94.19
Friday 19 April 2024 at 13:32:18 - V8.1 15/05/2017 - Plateforme Dormane_ovh Exec: 0:0 secondes