het incassobureau bij uitstek
 
 
code civil bleu  
 

Wettelijke vermeldingen

 

Le Cabinet d'Ormane

Le Cabinet d'ORMANE est un cabinet de recouvrements de créances affilié au SYNDICAT NATIONAL DES CABINETS DE RECOUVREMENT DE CREANCES ET DE RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX.


http://wwww.ancr.fr
CABINET D'ORMANE
RECOUVREMENTS DE CREANCES
11, bis Avenue Victor HUGO
75784 PARIS Cedex 16
FRANCE


Tél : + (33) 1 45 00 94 18
Fax : + (33) 1 45 00 94 19
E-mail : client@dormane.fr
S.A. au Capital de 200.000 Euros
Siège social: 5, rue Yvon Villarceau
75116 PARIS
RCS PARIS B 652 027 319 - NAF 748K
TVA Intracommunautaire: FR48652027319
IBAN CCP: FR 33 30041 00001 1336992H020 97
 

www.dormane.fr

Directeur van de publicatie : M. Alexandre GONZVA.
 

© Rechten- gebruik- en copyrightlicentie

Deze gehele site valt onder de Franse en internationale wetgevingen over auteur- en intellectueel eigendomrechten. Alle reproductierechten zijn bestemd voor de teksten, grafische beelden, foto's en geluid en videogeluid van deze site.
De reproductie van de gehele of een gedeelte van deze site op een elektronische ondersteuning of ieder andere willekeurige ondersteuning is streng verboden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de directeur van de publicatie.

Wij herhalen dat de Inhoud van de Website technische onjuistheden, typografische fouten of weglatingen kan bevatten, en dat de Inhoud zonder voorafgaand bericht gewijzigd of bijgewerkt kan worden.

De levendige gegevens op deze site en met name de situatie van de opdrachten worden iedere dag geactualiseerd. De commentaren bevatten onze beoordeling.

Anderzijds, gaat Cabinet d'Ormane geen enkele verbinding aan voor iedere andere site waar u via onze Website toegang tot krijgt. Het wordt uitdrukkelijk herhaald dat een link naar geen dormane.fr site niet inhoudt dat cabinet d'Ormane een willekeurige verantwoordelijkheid draagt voor wat betreft de Inhoud of voor het gebruik dat van dergelijke sites gemaakt kan worden. Cabinet d'Ormane oefent geen enkele controle uit over derde sites. Iedere link met deze Website dient vooraf het voorwerp te zijn van een uitdrukkelijk verzoek tot toestemming

 

Données personnelles

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression, pour toute information vous concernant en vous adressant au Cabinet d'Ormane, 11 bis avenue Victor Hugo 75116 Paris.

 
startpagina   wettelijke vermeldingen | contact | credits 
 
© Copyright Cabinet D'Ormane 2002-2024 - 11,bis av Victor HUGO - F75784 PARIS FRANCE - Tél: +33 (0)1.45.00.94.18 - Fax: +33 (0)1.45.00.94.19
Sunday 25 February 2024 at 09:16:44 - V8.1 15/05/2017 - Plateforme Dormane_ovh Exec: 0:0 secondes